Våra kunder

Samtliga av S:t Erik Livs kunder är dotterbolag till Stockholms Stadshus AB.

S:t Erik Livs kunder är de dotterbolag till Stockholms Stadshus AB som har valt att försäkra sina pensionsåtagande hos oss. Genom försäkring är kundbolagen försäkringstagare medan de anställda i dessa bolag är försäkrade. Det ursprungliga löftet om tjänstepension som kundbolagen lämnat till sina anställda finns alltid kvar i grunden hos bolagen och kan aldrig avtalas bort.

S:t Erik Liv försäkrar enbart de förmånsbaserade delarna av de kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen enligt PA-KL, PFA, KAP-KL och PA-KFS.

Genom försäkringslösning har S:t Erik Liv åtagit sig att infria kundbolagens pensionslöfte till deras anställda.