Tillgänglighetsredogörelse

S:t Erik Liv står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

På den här sidan beskriver vi

  • hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss.

E-post: support.sterikliv@sterikliv.se
Telefon: 08-508 29 000 (växel)

Svarstiden är normalt en dag för e-postmeddelanden.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning av hjälpmedel för bland annat uppläsning av innehåll

  • Menyn i mobilvy hamnar på fel ställe i tabbordningen. Med skärmläsare och för användare som navigerar med tangentbordet hamnar menyn sist i sidans struktur efter att den har fällts ut med menyknappen som finns i sidhuvudet. WCAG 2.4.3 (A).
  • Fokusframhävningen för användare som navigerar med tangentbordet är ibland otydlig och på vissa ställen saknas helt. Kontrasterna ska förbättras. WCAG 1.4.11 (AA), 2.4.7 (AA).
  • Rubrikstrukturen på sökresultatsidan är inte helt korrekt. WCAG 1.3.1 (A).
  • Några länkar skiljer sig enbart med färg från icke länkad text. WCAG 1.4.1 (A)
  • Dokument i formatet pdf kan ha innehåll som inte är tillgängligt via tangentbord. WCAG 1.3.2 (A).

Slutlig bedömning av alla kända tillgänglighetsproblem fastställdes 22 september 2020. Problemen planeras vara åtgärdade senast 30 april 2021.

Så har vi testat webbplatsen

En oberoende granskning av webbplatsen har genomförts av extern specialist på tillgänglighetsanpassning.

Den senaste mer genomgripande bedömningen gjordes 8 maj 2020 och är godkänd av projektledningen för webbplatsen.