Pensionsavtal PFA

PFA gällde 1998–2005. Om du avslutat anställningen under den här tiden omfattas du av PFA.

Pensionsförmåner

  • PFA var den första pensionsavtal som förutom den förmånsbestämda förmånen hade en avgiftsbestämd del.
  • Med PFA upphörde samordningen mellan allmän pension och tjänstepension inom den kommunala sektorn.
  • Den förmånsbestämda delen som kallas kompletterande ålderspension tjänas in från 28 års ålder.
  • Kompletterande ålderspension beräknas på den del av årslönen som överstiger intjänandet till allmän pension.
  • Efterlevandepension kan utges efter arbetstagare som avlider under anställningstid eller inom sex månader efter det att anställningen upphört.
  • Efterlevandepension kan också utbetalas för den som avgått på grund av sjukdom och fått AGS-KL-ersättning.
  • Varje år betalar arbetsgivaren en pensionsavgift (premie) motsvarande en viss procent av din årslön till den avgiftsbestämda delen av tjänstepensionen och du väljer själv en förvaltare för din pensionspremie, ett försäkringsbolag eller bank. S:t Erik Liv hanterar inte den avgiftsbestämda delen av tjänstepensionen.

Pensionsutbetalning

  • Pensionen kan tas ut helt eller delvis, tidigast från 61 år.
  • Utbetalas automatiskt vid 67 om anställningen upphört.

Äldre pensionsavtal, SKR:s webbplats