Pensionsavtal PA-KL

PA-KL gällde 1985–1997. Om du avslutat anställningen under den här tiden omfattas du av PA-KL.

Pensionsförmåner

  • Avtalet är helt förmånsbestämt det vill säga saknar avgiftsbestämda delar.
  • Avtalet innehåller pensionsförmåner för efterlevande.
  • Pensionsförmåner samordnas med allmänpension.
  • Pensionen intjänas från 28 års ålder på anställning med månadslön.
  • Fast pensionsålder vid 65 år.
  • Det sker ingen uppräkning av pensionsförmånen om du slutade din anställning före 1997-12-31
  • Efter att din pension har börjat utbetalas sker en årlig uppräkning av pensionen.

Pensionsutbetalning

  • Några månader innan du blir 65 kommer KPA att skicka en förfrågan till dig för att kontrollera vilka arbetsgivare du har haft efter anställningen inom Stockholms stads bolag. Det är viktigt att du besvarar brevet eftersom det sätter igång det praktiska arbetat med utbetalningen av din pensionsförmån. Du behöver inte göra någon ytterligare ansökan.
  • Du som avgått helt eller delvis från anställningen på grund av sjukdom och beviljats sjukersättning från Försäkringskassan samt haft AGS-KL-ersättning får en ålderspension.
  • Om du har slutat din anställning före 1997-12-31 utbetalas en livränta.

Äldre pensionsavtal, SKR:s webbplats