Pensionsavtal PA-KFS

PA-KFS gällde 1997–2008 för de som är födda 1953 eller tidigare.

Pensionsförmåner

  • PA-KFS har både en förmånsbestämd del och en avgiftsbestämd del.
  • Den förmånsbestämda delen som kallas kompletterande ålderspension tjänas in från 28 års ålder.
  • Kompletterande ålderspension beräknas på den del av årslönen som överstiger intjänandet till allmän pension.
  • Kompletterande ålderspension samordnas med andra förmånsbestämda pensionsavtal.
  • Efterlevandepension kan utges efter arbetstagare som avlider under anställningstid eller inom tre månader efter det att anställningen upphört.
  • Efterlevandepension kan också utbetalas för den som avgått på grund av sjukdom och fått AGS-KL-ersättning eller motsvarande.
  • Arbetsgivaren betalar en pensionsavgift (premie) motsvarande en viss procent av din årslön.
  • Du väljer själv en förvaltare för din pensionspremie, ett försäkringsbolag eller bank. S:t Erik Liv hanterar inte den avgiftsbestämda delen av tjänstepensionen.

Pensionsutbetalning

  • Pensionen kan tas ut tidigast från 61 år och senast från 70 år.
  • Utbetalas automatiskt vid 65 om anställningen upphört.

Pensionsavtal Gamla PA-KFS, Visions webbplats (pdf, 249 kB,öppnas i nytt fönster)