Pensionsavtal KAP-KL

KAP-KL gäller från och med 2006 för de som är födda 1985 eller tidigare.

Pensionsförmåner

  • KAP-KL har både en förmånsbestämd del och en avgiftsbestämd del.
  • Den förmånsbestämda delen, som kallas förmånsbestämd ålderspension, tjänas in från 28 års ålder.
  • Förmånsbestämd ålderspension beräknas på den del av årslönen som överstiger intjänandet till allmän pension.
  • Efterlevandepension kan utges efter arbetstagare som avlider under anställningstid eller inom sex månader efter det att anställningen upphört.
  • Efterlevandepension kan också utbetalas för den som avgått på grund av sjukdom och fått AGS-KL-ersättning.
  • Varje år betalar arbetsgivaren en pensionsavgift (premie) motsvarande en viss procent av din årslön till den avgiftsbestämda delen av tjänstepensionen och du väljer själv en förvaltare för din pensionspremie, ett försäkringsbolag eller bank. S:t Erik Liv hanterar inte den avgiftsbestämda delen av tjänstepensionen.

Pensionsutbetalning

  • Pensionen kan tas ut helt eller delvis, tidigast från 61 år.
  • Utbetalas automatiskt vid 67 år om anställningen upphört.

Kollektiv Avtalad Pension – KAP-KL, SKR:s webbplats