Pensionsavtal A-KAP-KL

Från 2014 gäller A-KAP-KL för de som är födda 1986 eller senare. A-KAP-KL är helt avgiftsbestämt.

Arbetsgivaren betalar en pensionsavgift (premie) motsvarande en viss procent av din årslön. Du väljer själv en förvaltare för din pensionspremie, ett försäkringsbolag eller bank. S:t Erik Liv hanterar inte denna del av tjänstepensionen.

A-KAP-KL, Pensionsvalets webbplats