Pensionsinformation

Pension består av flera delar som fungerar på olika sätt. Den består av allmän pension som styrs enligt lagen och berör alla, samt tjänstepension som regleras genom kollektivavtal.

Alla som är anställda inom Stockholms stads bolag omfattas av ett tjänstepensionsavtal. Inom den kommunala sektorn finns tjänstepension av två slag: förmånsbestämd och avgiftsbestämd tjänstepension.

Det år du avslutar din anställning eller det år du beviljas sjukersättning från Försäkringskassan avgör vilket pensionsavtal du tillhör.

Förmånsbestämd pension

I en förmånsbestämd pension får du ut en viss nivå i pension i förhållande till ditt löneunderlag. Du gör inga val på den här delen av pensionen, utan arbetsgivaren har en pensionsskuld till dig. Du måste avgå från anställningen för att få ta ut en förmånsbestämd pension och utbetalningen är livsvarig.

Pensionsavtalen har varierat under åren och därmed också reglerna för uttag och intjänande. S:t Erik Liv försäkrar förmånsbestämda delar av kommunala kollektivavtalade tjänstepensioner för anställda inom stadens bolag.

Avgiftsbestämd pension

I en avgiftsbestämd pension betalar arbetsgivaren in en avgift (premie) motsvarande en viss procent av din årslön. Du får själv välja en förvaltare för dina pensionspengar och du behöver varken avgå från anställningen eller meddela din arbetsgivare när du vill ta ut den. Om du har en avgiftsbestämd pension kan du välja att ta ut den livsvarigt eller under en begränsad tid.

S:t Erik Liv försäkrar inte avgiftsbestämda delar av kommunala kollektivavtalade tjänstepensioner för anställda inom stadens bolag.