Inför pensionering

Det är många saker att tänka på innan man går i pension och du behöver vända dig till flera instanser för att få hela din pension.

Pensionsanmälan

De flesta som nu för tiden går i pension har flera olika typer av pensioner. Allmän pension, förmånsbestämd tjänstepension och avgiftsbestämd tjänstepension. Dessa pensioner utbetalas av olika pensionsutbetalare och du ska ansöka hos var och en av dem. Du behöver inte ta ut dina pensioner från samma tidpunkt.

Ska du ta ut din allmänna pension ska du ansöka hos Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndighetens webbplats 

Ska du ta ut din förmånsbestämda del av tjänstepensionen ska du ansöka hos din arbetsgivare.

Ska du ta ut din avgiftsbestämda del av tjänstepensionen ska du ansöka hos det försäkringsbolag du själv valt som förvaltare. Om du är osäker på ditt val kan du ta du få information hos Pensionsvalet.

Pensionsvalets webbplats

Pensionsutbetalning

Pension, både allmän pension och tjänstepension, tas ut för hel kalendermånad. Belopp som utbetalas beskattas.

Stockholms stads bolag anlitar KPA som administratör och utbetalning sker via Swedbank. Anmäl ditt konto hos Swedbank.

Kontoregister, Swedbanks webbplats