Här får du allmän information om pension i Sverige och de kollektivavtalade pensionsavtal som har gällt under åren inom den kommunala sektorn samt information om hur du går till väga inför pensioneringen.

De kommunala pensionsavtal som S:t Erik Liv hanterar är PA-KL, PFA, KAP-KL och PA-KFS