Styrelse och VD

Styrelsen och VD ansvarar för S:t Erik Livförsäkring AB, ett försäkringsbolag som hanterar stadens pensionsåtagande gentemot de anställda inom Stockholms Stadshus AB med dotterbolag. Styrelsen är utsedd av Stockholms stads kommunfullmäktige.

Styrelse

Ordförande

Peter Kvarnhem

Vice ordförande

Björn Nilsson

Styrelseledamöter

Malin Warpare, Stockholm Vatten

Bild kommer inom kort.

Sofie Nilvall, Stadsledningskontoret

Svante Larsson, Stockholmshem

Oscar Fex, Micasa

Bild kommer inom kort.

VD

Gunnar Björkman
Gunnar Björkman