Stadshuset vid soluppgång.

S:t Erik Liv

S:t Erik Livförsäkring AB, även kallat S:t Erik Liv, hanterar stadens pensionsåtagande gentemot de anställda inom Stockholms Stadshus AB.
S:t Erik Liv ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Bolaget ska på ett samordnat och strukturerat sätt hantera tjänstepensionsavtal inom Stockholms stads bolag.

S:t Erik Liv arbetar med att förenkla pensionshanteringen genom att minska antalet pensionsavtal och skapa en enhetlig hantering av pensionerna så långt det är möjligt.