Stadshuset vid soluppgång.

S:t Erik Livförsäkring AB överlåts till SPP Pension & Försäkring

Stockholms Stadshus AB har tillsammans med S:t Erik Livförsäkring utrett förutsättningarna och tagit fram handlingar för en överlåtelse av S:t Erik Livs pensionsåtaganden till en extern part.

Ett flertal aktörer har tillfrågats om intresse att förvärva S:t Erik Liv och efter denna process har koncernledningen kommit fram till att SPP Pension & Försäkring (SPP) är en lämplig part för att långsiktigt förvalta pensionskapitalet för att täcka de garanterade åtagandena i de förmånsbestämda pensionerna. För att möjliggöra en överlåtelse av försäkringsbeståndet föreslås därför en bolagsförsäljning av S:t Erik Liv genom aktieöverlåtelse från moderbolaget Stockholms Stadshus AB till SPP.

Kommunfullmäktige beslutade om överlåtelsen den 13 juni. Från och med den 8 juli tar SPP över bolagets uppdrag och ansvar. Stockholm Stadshus AB:s koncernstyrelse godkände köpet den 9 maj.

För pensionsförmånstagare påverkas inte innehållet i försäkringarna på något sätt av överlåtelsen.